Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
 


Спостережна рада КС «ГОСПОДАР»: 

Перебенесюк Сергій  Петрович - голова спостережної ради 

Круподеря  Володимир  Миколайович – заступник голови спостережної ради 

Булах Наталія Олександрівна  – секретар спостережної ради 

Гвоздіковська Ольга Володимирівна – член спостережної ради 

Cич Олександр Валентинович – член спостережної ради 

 

 Ревізійна комісія  КС «ГОСПОДАР»:  

Карнарук  Тетяна Федорівна - голова ревізійної комісії

Рулько Михайло Іванович - заступник голови ревізійної комісії

Олефіренко Ксенія Георгіївна - секретар ревізійної комісії

 

Кредитний комітет КС «ГОСПОДАР»:  

Вишнева Світлана Василівна -  голова кредитного комітету  

Булаєнко Оксана Миколаївна - заступник голови кредитного комітету 

Саковська Наталія Петрівна -  секретар кредитного  комітету 

 

Правління  КС «ГОСПОДАР»:  

Булаєнко Оксана Миколаївна - голова правління  

Вишнева Світлана Василівна – головний бухгалтер

Саковська  Наталія Петрівна - член правління 

 

 

  

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України