Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
 


Членами кредитної спілки «Господар», можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Київської  області, мають повну, цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у  кредитній спілці:

1.Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви за рішенням правління кредитної спілки.

2.Особа стає членом кредитної спілки за умови:

   - відповідності ознаці членства;

   - подання заяви про вступ до кредитної спілки;

  -  рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;

  - сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Розмір  вступного внеску складає -  50,00 грн.,  обов'язкового пайового внеску - 10,00 грн. 

3. Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.

     

 

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України