Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит
 


Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 26 червня 2000 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Повне найменування відповідно до установчих документів:
КРЕДИТНА СПІЛКА   « ГОСПОДАР»
Код за ЄДРПОУ:
 25896724
Код території за КОАТУУ: 3222755100
Поштовий індекс: 08001
Область: Київська
Район:  Макарівський
Населений пункт:  селище міського типу Макарів
Вулиця, номер будинку: Димитрія Ростовського, будинок 52-А, кімната 6
 
Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:

- залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:
1) Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

змінено назву ліцензії на 

Діяльність кредитної спілки по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
 (розпорядження НКФП №162 від 26.01.2017р.) 

Cерія та номер (за наявності) виданої ліцензії: серія АВ № 581592
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 126-Л від  16.01.2012 
Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 09.05.2012
Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії): розпорядження  НКФП  №3465 від 24.12.2015р., переоформлена на безстрокову.
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія 

2) Діяльність кредитної спілки по наданню коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 509 від 07.03.2017

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 08.03.2017

Строк дії ліцензії - безстроковий

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Дата державної реєстрації: 08.08.2000, Дата запису: 16.09.2004, Номер запису: 1 340 120 0000 000044.

 Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія КС №108 від 20.04.2004 р. 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство  не порушувалася, процедура санації не застосовувалася. 

 Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС  Господар в стадії ліквідації на даний момент не перебуває. 

 Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні. 

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п"ять відсотків: Відсутні.    

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлених підрозділів  у КС  „Господар” немає.  

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня.

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:

Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

Адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 08001, Київська обл., Макарівський р-н, смт. Макарів, вул.Димитрія Ростовського 52-А, кім.6, тел. (04578) 6-00-41, електронна пошта:  ksgospodar@ukr.net
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України